ab associates © 2018

Sledderlo zone 2B

Opdrachtgever: SHM Nieuw Dak

Architect: Lava Architecten – ZED Architects

Jaar: 2017

Oppervlakte: 7.238m²

Over het project

Het ontwerp betreft een tweede project van het masterplan LO2020 voor de heropleving van heel de wijk Sledderlo. De eerste fase werd ook door Lava Architecten i.s.m. ZED Architects uitgewerkt.

De organisatie van het plein brengt ons tot een belangrijke beslissing: het plein een duidelijke omkadering geven zonder dubbelzinnige grenzen, vijf rijwoningen worden daarvoor met hun voorgevel naar het plein gedraaid. Er ontstaan drie pleingezichten, drie duidelijke begrenzingen: de gekoppelde woningen, de toren en de rijwoningen. Een duidelijke en leesbare structuur zorgt voor een kwaliteitsvolle relatie van publieke ruimte en gebouwen.

Over het project

Volgende architecturale keuzes zijn bewust gemaakt in functie van duurzaamheid: compactheid en eenvoud in de gebouwschil, massiefbouw ter verhoging van de inertie, minerale materialen in functie van de beheersing van het buitenklimaat (d.m.v. adiabatisch effect bij verdamping van opgeslagen vocht), inplanting en planorganisatie in functie van oriëntatie zodat waar mogelijk passieve zonnewinst is, oplossen van zonnewering met vaste architecturale elementen zoals luifels, eenvoudig te onderhouden materialen, beperking tot 1 lift per zone, collectieve verwarming voor de gekoppelde en gestapelde woningen, korte leidingtracés en eenvoudige detaillering.

Doorheen het project wordt het groen een attractief en belangrijk verbindingselement met de omgeving: zowel op het centraal plein, als in het woonerf, als langs de Boshoekstraat. Belangrijke thema’s zijn: nabijheid, zichtbaarheid en openheid. Het sociale leven van de wijk speelt zich hoofdzakelijk af op straat. De inrichting van deze publieke ruimte streeft ernaar om plaats te bieden voor deze informele ontmoetingen. De eenheid over de verschillende projectzones wordt bewaard door een homogene aanpak voor wat betreft: materiaalgebruik, inrichting en organisatie van de publieke ruimte, ruimtelijke organisatieprincipes van de wooneenheden, strategie ten aanzien van de typische blinder gevelsituaties in de wijk.


Vorig project:
«

Volgend project:
»

Kunnen wij iets voor u (be)tekenen?

contacteer ons

Als u meer wilt weten over ons werk of wilt bespreken hoe we u verder kunnen helpen met het ontwikkelen van uw project, stuur ons dan een e-mail, bel ons of kom langs in ons kantoor.